Làm thế nào để tác động tới (biểu đồ tri thức) Knowledge Graph của Google?

Việc Google cho ra mắt Knowledge Graph (sơ đồ tri thức) vào năm 2012 đã dẫn tới một vài thay đổi lớn trong hoạt động tìm kiếm. Knowledge Graph chỉ là một trong những cách mà Google sử dụng để cố gắng hiểu ý định của người tìm kiếm cũng như các mối quan hệ […]

Hotline Zalo Hotline Zalo